Địa chỉ: Xã ĐăkDJrăng, Mang Yang

ngày đầu đón các bé đi học trở lại sau mấy tháng nghĩ dịch bệnh trường mẫu giáo Đak Djrăng