Địa chỉ: Xã ĐăkDJrăng, Mang Yang

TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐAK DJRĂNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI BÉ LÀM QUEN VỚI ĐỌC SÁCH NĂM HỌC 2021 - 2022


      Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-PGDĐT Mang Yang ngày 28/3/2022 về việc Tổ chức "Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam" năm 2022 của Phòng GD&ĐT Mang Yang.  Sáng ngày 21/4/ 2022. Trường Mẫu giáo Đak Djrăng tổ chức cho các lớp Mẫu giáo hoạt động ngoài trời với tiêu đề "Ngày hội đọc sách"

        Đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa giúp các cháu làm quen chữ viết, mở rộng kiến thức, giáo dục kỹ năng sống, định hướng cho các cháu văn hóa đọc sách lành mạnh. Xây dựng nhà trường có các tủ sách thư viện ở các lớp ngày một phong phú đa dạng và đẹp mắt. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của nhà trường.