Địa chỉ: Xã ĐăkDJrăng, Mang Yang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MG Đăk Djrăng

Xã ĐăkDJrăng, Mang Yang