Địa chỉ: Xã ĐăkDJrăng, Mang Yang
 15/07/21  Kế hoạch giáo dục  36
Thực hiện kế hoạch 30/KH-PGD& ĐT của Phòng giáo dục và đào tạo ngày 30 tháng 05 năm 2021 về xây dựng công tác tuyển sinh năm 2021-2022. Trường mẫu giáo Đak Djrăng xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau: