Saturday, 26/09/2020 - 09:47|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QT giải thể nhà trẻ công lập

QT 4

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Công chức

Trưởng phòng

Chủ tịch

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 

Lần sửa đổi

Trang sửa đổi

Nội dung sửa đổi

Ngày sửa đổi

Ngày hiệu lực

Xem xét

Phê duyệt

01

Tất cả

Chỉnh sửa toàn bộ quy trình

 

 

 

 

02

Tất cả

Chỉnh sửa toàn bộ quy trình

04/5/2017

15/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ giải thể nhà trường, nhà trẻ công lập nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

 1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ giải thể nhà trường, nhà trẻ công lập trên địa bàn huyện Mang Yang.

Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ, công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND huyện Mang Yang.

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 1.  

Giải thể nhà trường, nhà trẻ công lập

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính

UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ.

5.2

Thành phần hồ sơ

 

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo  – UBND huyện Mang Yang.

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Nộp hồ sơ theo yêu cầu tại mục 5.2

Tổ chức cá nhân

Giờ hành chính

 

B2

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.

- Nếu hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ

Chuyên viên

Giờ hành chính (01 ngày làm việc)

 

Giấy biên nhận hồ sơ

B3

Xem xét, xử lý hồ sơ.

Trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên

04 ngày làm việc

 

 

 

 

B4

Xem xét và ký nháy

Lãnh đạo phòng

02 ngày làm việc

 

B5

Xem xét hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND.

Lãnh đạo UBND phê duyệt hồ sơ

Trả kết quả cho phòng GDĐT

Văn phòng UBND

Lãnh đạo UBND

03 ngày làm việc

Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ

B6

Trả kết quả

Phòng Giáo dục đào tạo

Giờ hành chính

 

5.8

Cơ sở pháp lý

 

 - Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

 

 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC

Không.

 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

TT

Tài liệu trong hồ sơ

 1.  

Giấy biên nhận hồ sơ

 1.  

Hồ sơ theo mục 5.2

 1.  

Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ

 Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục đào tạo, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết