Chủ nhật, 24/01/2021 - 14:04|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
Nguyễn Vĩnh Hoàng

Nguyễn Vĩnh Hoàng

Phó Trưởng phòng

Phụ trách chuyên môn bậc học mầm non, tiểu học và các lĩnh vực: Phổ cập giáo dục; Giáo dục dân tộc; Công tác thư viện; Các Đề án liên quan đến bậc học; theo dõi công tác xã hội hóa giáo dục; Công tác giảm nghèo; Chỉ đạo trực tiếp công tác duy trì sĩ số; Xanh - sạch - đẹp.

Tham gia các Hội đồng, ban mang tính chất tư vấn của huyện, tỉnh và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

Kết nối với tôi

<p>đ</p>