Tuesday, 02/03/2021 - 14:53|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng phòng

Phụ trách chuyên môn bậc học THCS và các lĩnh vực: Hội đồng khoa học ngành; Đề án 1400; giáo dục thường xuyên; công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác kiểm tra; cải cách hành chính; chỉ đạo trực tiếp về chất lượng giáo dục mũi nhọn; dạy thêm - học thêm; công nghệ thông tin; các Đề án liên quan đến bậc học.

Ủy quyền chủ tài khoản (khi có giấy ủy quyền của Trưởng phòng). Tham gia các Hội đồng, ban mang tính chất tư vấn của huyện, tỉnh và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

Kết nối với tôi

<p>w</p>