Thursday, 22/04/2021 - 09:19|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Vật lý
  • Điện thoại:
   0905052335
  • Email:
   hainv.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn bậc học THCS và các lĩnh vực: Hội đồng khoa học ngành; Đề án 1400; giáo dục thường xuyên; công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác kiểm tra; cải cách hành chính; chỉ đạo trực tiếp về chất lượng giáo dục mũi nhọn; dạy thêm - học thêm; công nghệ thông tin; các Đề án liên quan đến bậc học.

   Ủy quyền chủ tài khoản (khi có giấy ủy quyền của Trưởng phòng). Tham gia các Hội đồng, ban mang tính chất tư vấn của huyện, tỉnh và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Nguyễn Vĩnh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0983158005
  • Email:
   hoangnv.mangyang@gialai.gov.vn; hoangthmy74@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn bậc học mầm non, tiểu học và các lĩnh vực: Phổ cập giáo dục; Giáo dục dân tộc; Công tác thư viện; Các Đề án liên quan đến bậc học; theo dõi công tác xã hội hóa giáo dục; Công tác giảm nghèo; Chỉ đạo trực tiếp công tác duy trì sĩ số; Xanh - sạch - đẹp.

   Tham gia các Hội đồng, ban mang tính chất tư vấn của huyện, tỉnh và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.