Chủ nhật, 24/01/2021 - 12:37|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
 • Hồ Văn Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0905095059
  • Email:
   diephv.mangyang@gialai.gov.vn; hovandiep62@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung, chủ tài khoản. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức; Tài chính; Thi đua - khen thưởng; Thống kê; Kế hoạch; Phong trào; Cơ sở vật chất; Công tác tiếp công dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; BHXH, BHYT; Nông thôn mới; Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; phụ trách làng; Chỉ đạo thực hiện 03 phong trào thi đua của ngành “Duy trì sĩ số; Chất lượng mũi nhọn, Xanh - sạch - đẹp”.

   Tham gia các Hội đồng, Ban mang tính chất tư vấn của huyện, tỉnh và một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Vật lý
  • Điện thoại:
   0905052335
  • Email:
   hainv.mangyang@gialai.gov.vn; haipgdmy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn bậc học THCS và các lĩnh vực: Hội đồng khoa học ngành; Đề án 1400; giáo dục thường xuyên; công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác kiểm tra; cải cách hành chính; chỉ đạo trực tiếp về chất lượng giáo dục mũi nhọn; dạy thêm - học thêm; công nghệ thông tin; các Đề án liên quan đến bậc học.

   Ủy quyền chủ tài khoản (khi có giấy ủy quyền của Trưởng phòng). Tham gia các Hội đồng, ban mang tính chất tư vấn của huyện, tỉnh và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Nguyễn Vĩnh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0983158005
  • Email:
   hoangnv.mangyang@gialai.gov.vn; hoangthmy74@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn bậc học mầm non, tiểu học và các lĩnh vực: Phổ cập giáo dục; Giáo dục dân tộc; Công tác thư viện; Các Đề án liên quan đến bậc học; theo dõi công tác xã hội hóa giáo dục; Công tác giảm nghèo; Chỉ đạo trực tiếp công tác duy trì sĩ số; Xanh - sạch - đẹp.

   Tham gia các Hội đồng, ban mang tính chất tư vấn của huyện, tỉnh và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.