Tuesday, 02/03/2021 - 14:49|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
Trần Thị Thanh

Trần Thị Thanh

Văn thư

Nhân viên văn thư, lễ tân và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị

Kết nối với tôi

<p>u</p>