Chủ nhật, 24/01/2021 - 14:15|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
Phạm Văn Trung

Phạm Văn Trung

Chuyên viên

Chuyên viên bậc học tiểu học. Tham mưu công tác phong trào (trừ 03 phong trào thi đua của ngành đã phát động từ năm học 2015 -2016); công tác phổ cập (chung cả 3 bậc học); giáo dục pháp luật; chính trị tư tưởng; an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; các Đề án liên quan đến bậc học và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

Kết nối với tôi

<p>ê</p>