Sunday, 24/01/2021 - 14:16|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
Phạm Văn Thắng

Phạm Văn Thắng

Chuyên viên

Chuyên viên tổ chức. Tham mưu các lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tiếp công dân; Khiếu nại, tố cáo; Công tác cải cách thủ tục hành chính; Phong trào học tập suốt đời; Đề án 1400; Thư ký cơ quan; Tiếp công dân; Theo dõi tổng hợp 03 phong trào thi đua của ngành “Duy trì sĩ số; Chất lượng mũi nhọn; Xanh - sạch - đẹp” và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

Kết nối với tôi

<p>ê</p>