Tuesday, 02/03/2021 - 14:52|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Văn Trung

Chuyên viên

Chuyên viên bậc học THCS. Tham mưu công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng Nông thôn mới; phụ trách làng; khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; thống kê, kế hoạch; công tác phổ cập giáo dục THCS; Chế độ báo cáo; Tổng hợp báo cáo giao ban Hiệu trưởng thường kỳ; dạy thêm, học thêm; giáo dục thường xuyên; công tác kiểm tra và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

Kết nối với tôi

<p>yy</p>