Tuesday, 02/03/2021 - 14:00|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
Hoàng Thị Hương Lan

Hoàng Thị Hương Lan

chuyên viên

Chuyên viên bậc học mầm non. Tham mưu công tác thư viện; các Đề án liên quan của bậc học; công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi; thủ quỹ cơ quan; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo vệ trẻ em và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

Kết nối với tôi

<p>yy</p>