Thursday, 22/04/2021 - 10:08|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
 • Phạm Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0986130639
  • Email:
   thangpv.mangyang@gialai.gov.vn; phamthangpgdmangyang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên tổ chức. Tham mưu các lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tiếp công dân; Khiếu nại, tố cáo; Công tác cải cách thủ tục hành chính; Phong trào học tập suốt đời; Đề án 1400; Thư ký cơ quan; Tiếp công dân; Theo dõi tổng hợp 03 phong trào thi đua của ngành “Duy trì sĩ số; Chất lượng mũi nhọn; Xanh - sạch - đẹp” và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Nguyễn Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0978712772
  • Email:
   trungnv.mangyang@gialai.gov.vn; trungcmthcs@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên bậc học THCS. Tham mưu công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng Nông thôn mới; phụ trách làng; khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; thống kê, kế hoạch; công tác phổ cập giáo dục THCS; Chế độ báo cáo; Tổng hợp báo cáo giao ban Hiệu trưởng thường kỳ; dạy thêm, học thêm; giáo dục thường xuyên; công tác kiểm tra và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Phạm Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0982898632
  • Email:
   trungpv.mangyang@gialai.gov.vn; phamvantrung.gialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên bậc học tiểu học. Tham mưu công tác phong trào (trừ 03 phong trào thi đua của ngành đã phát động từ năm học 2015 -2016); công tác phổ cập (chung cả 3 bậc học); giáo dục pháp luật; chính trị tư tưởng; an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; các Đề án liên quan đến bậc học và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Nguyễn Tấn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tài chính - Kế toán
  • Điện thoại:
   0968676969
  • Email:
   minhnt.mangyang@gialai.gov.vn; minh1069@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán đơn vị. Tham mưu các lĩnh vực:  BHXH, BHYT, CSVC; chế độ, chính sách liên quan; kỹ thuật trực tuyến; công nghệ thông tin và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị

 • Hoàng Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm non
  • Điện thoại:
   01669241479
  • Email:
   huonglancmmnmy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên bậc học mầm non. Tham mưu công tác thư viện; các Đề án liên quan của bậc học; công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi; thủ quỹ cơ quan; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo vệ trẻ em và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Trần Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kế toán
  • Điện thoại:
   01688495757
  • Email:
   thanhtt.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên văn thư, lễ tân và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị