Thứ năm, 22/04/2021 - 09:47|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Vật lý
  • Điện thoại:
   0905052335
  • Email:
   hainv.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn bậc học THCS và các lĩnh vực: Hội đồng khoa học ngành; Đề án 1400; giáo dục thường xuyên; công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác kiểm tra; cải cách hành chính; chỉ đạo trực tiếp về chất lượng giáo dục mũi nhọn; dạy thêm - học thêm; công nghệ thông tin; các Đề án liên quan đến bậc học.

   Ủy quyền chủ tài khoản (khi có giấy ủy quyền của Trưởng phòng). Tham gia các Hội đồng, ban mang tính chất tư vấn của huyện, tỉnh và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Nguyễn Vĩnh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0983158005
  • Email:
   hoangnv.mangyang@gialai.gov.vn; hoangthmy74@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn bậc học mầm non, tiểu học và các lĩnh vực: Phổ cập giáo dục; Giáo dục dân tộc; Công tác thư viện; Các Đề án liên quan đến bậc học; theo dõi công tác xã hội hóa giáo dục; Công tác giảm nghèo; Chỉ đạo trực tiếp công tác duy trì sĩ số; Xanh - sạch - đẹp.

   Tham gia các Hội đồng, ban mang tính chất tư vấn của huyện, tỉnh và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Phạm Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0986130639
  • Email:
   thangpv.mangyang@gialai.gov.vn; phamthangpgdmangyang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên tổ chức. Tham mưu các lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tiếp công dân; Khiếu nại, tố cáo; Công tác cải cách thủ tục hành chính; Phong trào học tập suốt đời; Đề án 1400; Thư ký cơ quan; Tiếp công dân; Theo dõi tổng hợp 03 phong trào thi đua của ngành “Duy trì sĩ số; Chất lượng mũi nhọn; Xanh - sạch - đẹp” và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Nguyễn Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0978712772
  • Email:
   trungnv.mangyang@gialai.gov.vn; trungcmthcs@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên bậc học THCS. Tham mưu công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng Nông thôn mới; phụ trách làng; khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; thống kê, kế hoạch; công tác phổ cập giáo dục THCS; Chế độ báo cáo; Tổng hợp báo cáo giao ban Hiệu trưởng thường kỳ; dạy thêm, học thêm; giáo dục thường xuyên; công tác kiểm tra và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Phạm Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0982898632
  • Email:
   trungpv.mangyang@gialai.gov.vn; phamvantrung.gialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên bậc học tiểu học. Tham mưu công tác phong trào (trừ 03 phong trào thi đua của ngành đã phát động từ năm học 2015 -2016); công tác phổ cập (chung cả 3 bậc học); giáo dục pháp luật; chính trị tư tưởng; an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; các Đề án liên quan đến bậc học và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Nguyễn Tấn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tài chính - Kế toán
  • Điện thoại:
   0968676969
  • Email:
   minhnt.mangyang@gialai.gov.vn; minh1069@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán đơn vị. Tham mưu các lĩnh vực:  BHXH, BHYT, CSVC; chế độ, chính sách liên quan; kỹ thuật trực tuyến; công nghệ thông tin và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị

 • Hoàng Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm non
  • Điện thoại:
   01669241479
  • Email:
   huonglancmmnmy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên bậc học mầm non. Tham mưu công tác thư viện; các Đề án liên quan của bậc học; công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi; thủ quỹ cơ quan; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo vệ trẻ em và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Trần Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kế toán
  • Điện thoại:
   01688495757
  • Email:
   thanhtt.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên văn thư, lễ tân và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị